Produk

SIMPANAN

  • Simpanan Pendidikan (Sidik)
  • Simpanan Manasuka (Simadu)
  • Simadu Plus
  • Simpanan Umrah
  • Simpanan Idul Fitri (Simpati)
  • Simpanan Qurban (SiQura)

PEMBIAYAAN

  • Ijarah
  • Mudharabah
  • Murabahah
  • Musyarakah

INVESTASI

  • Simpanan Berjangka (Siberkah)
  • Simpanan Tahapan (Simapan)